Kōrero Māori

hei whakaako i te rorohiko ki ngā reo taketake

Kōrero Māori he tikanga hei toro atu ki te iwi whānui hei kohikohi i te reo kōrero—ngā kapohanga reo—hei whakaako i te rorohiko kia mārama ai ki te reo kōrero mā te ako-ā-mīhini nei. I tīmata ai tēnei kaupapa kia riro ai mā te mīhini e tuhituhi mai te hia mano haora kōrero reo Māori kua oti te kohikohii ngā tau ki muri kei tehiku.nz kia māmā ake ai te toro mai a te Māori ki ngā kohinga reo Māori. E hiahia ana anō hoki mātou kia taea te reo Māori, me ērā atu reo taketake, e ngā mīhini reo kōrero pērā i a Siri.

Ngā reo e taea ana

Ngā whakamāoritanga mō te Kōrero Māori koia ēnei ko ngā reo e taea ana:

  • Māori

Add another language by translating this app.